Okulickiego 88, 71-041 Szczecin
+48 501 106 269
formatap@op.pl

CENNIK

Cennik - od 01.01.2022 r.

Promocja -50%

Dla nowo otwartych firm, przez 2 pierwsze miesiące

Promocja -30%

Dla firm zmieniających biuro rachunkowe, przez 2 pierwsze miesiące

Poniższy cennik służy do szacunkowego ustalania kosztów usług księgowych i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczne stawki są negocjowane z klientami indywidualnie.

Ilość wpisów

Ryczałt bez VAT

Ryczałt z VAT

KPiR bez VAT

KPiR z VAT

Księga handlowa

1-5

80

100

100

120

400

6-15

100

120

120

140

450

16-25

120

140

140

170

550

26-35

140

160

160

220

650

36-50

160

180

180

300

800

51-70

180

200

200

380

1500

71-100

200

220

220

450

2000

101-150

400

560

3000

151-200

500

700

4000

201-250

600

850

5000

251-300

700

1000

6000

ponad 300

negocjowane

negocjowane

negocjowane

Podane ceny są cenami netto (bez VAT)

Wpisy tworzone przez Biuro Rachunkowe to np.:

Kadry i płace

– umowa o pracę:                     40,00 – 60,00 za jednego pracownika  ( LP, ZUS, teczka ABC )

– umowa zlecenia i o dzieło:   30,00  za jednego zatrudnionego ( umowa, rachunek, ZUS )

Usługi dodatkowe

Ceny ustalane indywidualnie.

Usługami dodatkowymi są np.:

– drukowanie dokumentów przysłanych drogą mailową ponad 5 sztuk ( ponad 5 wydruków każdy następny  3,00 / sztuka ),

– wystawianie faktur wewnętrznych,

– rozliczenia w walucie obcej, i inne.

Termin

Termin dostarczania dokumentów do Biura Rachunkowego – do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczanym. Opłaty dodatkowe za nieterminowość w dostarczaniu dokumentów – procent od ceny netto. Termin dostarczenia dokumentów, dni miesiąca:
8 - 11
10%
12- 15
25%
16 - 18
50%
19 - 20
100%

Dokumenty dostarczone po 15-tym dniu następnego miesiąca będą wprowadzane wg kolejności wpływu, przez co mogą powstać nie zawinione przez Biuro opóźnienia w wyliczeniu podatków, a tym samym – konieczność uiszczenia odsetek karnych do Urzędu Skarbowego i ZUS.