Oferta

Pomoc przy zakładaniu firmy i rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Udzielenie wszelkich informacji o niezbędnych formalnościach

Pomoc przy wyborze formy opodatkowania

Sporządzenie zgłoszeń rejestracyjnych do Urzędów Skarbowych, ZUS​

Marketing partyzancki

Układanie planów marketingowych

kosztorysowanie marketingu i reklam

pilotowanie realizacji planu marketingowego i pomoc przy jego realizacji

udostępnianie kontaktów z zaufanymi, pewnymi firmami współpracującymi - program partnerski

Usługi księgowe

 • prowadzenie ryczałtu i ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • wszelkie rozliczenia podatku dochodowego i VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczanie inwestycji
 • sporządzanie i przekazywanie do US i ZUS niezbędnych deklaracji
 • sprawozdawczość finansowa
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej

Usługi biurowe

 • Organizacja pracy biurowej
 • zlecone kontakty z klientami
 • prowadzenie kampanii marketingowej
 • e-biuro - przyjmowanie, segregowanie i odpowiadanie na pocztę elektroniczną i mailing
 • sporządzanie faktur dla klientów zleceniodawcy
 • przygotowywanie przelewów bankowych
 • prowadzenie kartotek i rozliczeń z kontrahentami
 • inne - na zlecenie klienta